kliknij aby powiększyć

Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     (12 lutego 2019)

UM Nowy Dwór Maz. ocenił geodetę uprawnionego mgr inż. Daniela Stelmacha (działającego pod firmą GEOMAT Usługi Geodezyjne i Informatyczne mgr Beata Stelmach) jako wiarygodnego i solidnego wykonawcę o odpowiednim potencjale technicznym, a sporządzone opracowania jako staranne i zgodne z wymaganiami. Przedmiotem zlecenia było wykonanie w roku 2018 prac geodezyjnych obejmujących bieżącą obsługę zadań wynikających z pracy Urzędu, w tym sporządzanie map prawnych z projektami podziałów oraz wskazywanie punktów granicznych nieruchomości.

kliknij aby powiększyć

Polskie Koleje Państwowe S.A.     (3 lutego 2017)

PKP S.A. oceniło firmę GEOBUD jako wiarygodnego i solidnego wykonawcę usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z podziałami nieruchomości. Zlecenie wykonywane było w latach 2013-2016 i dotyczyło 10 obiektów położonych w warszawkich dzielnicach: Wola, Włochy, Praga Północ, Praga Południe, w Nowym Dworze Mazowieckim oraz miejscowościach Mogowo i Pieścirogi Stare należących do gminy Nasielsk. Doceniono rzetelność i terminowość realizacji prac, a także sprawne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do postępowań administracyjnych.

kliknij aby powiększyć

Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM"     (20 czerwca 2016)

Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM" S.A. zaświadczyło, że firma geodezyjna GEOBUD Geodezja Budownictwo Nieruchomości w ramach realizacji umowy wykonała w okresie luty 2015 r. - kwiecień 2016 r. prace związane z kompleksową obsługą geodezyjną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełpin, gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie (8491m sieci i 435 sztuk przyłączy wodociągowych oraz 8504m sieci i 435 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej). Zlecone prace zostały wykonane zgodnie z umową, w terminie i z należytą starannością, w związku z czym przedsiębiorstwo stwierdziło, iż GEOBUD to solidny, wiarygodny i odpowiedzialny Wykonawca, którego można polecić jako godnego zaufania partnera.

kliknij aby powiększyć

GAZ-WOD-KAN D.M.W. Chrustowscy     (16 lutego 2016)

Zakład "Gaz-Wod-Kan" S.C. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Sieci i Instalacji Sanitarnych M. Chrustowski D. Chrustowski poleca firmę GEOBUD z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim jako rzetelnego, sumiennego i doskonale przygotowanego, zarówno technicznie jak i organizacyjnie wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych. Współpraca trwa już kilka lat i układa się bardzo pomyślnie. Wszystkie prace zlecane, realizowane są precyzyjnie i terminowo. Wykonawca wykonuje dla zakładu prace geodezyjne i kartograficzne związane z kompleksową obsługą budowy gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych.

kliknij aby powiększyć

GAZOWA Sp. z o.o. Sp. k.     (15 lutego 2016)

Spółka "Gazowa" Sierajewski od kilku lat współpracuje z firmą geodezyjną GEOBUD w zakresie prac geodezyjnych związanych z kompleksową obsługą budowy gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, takich jak: mapy do celów projektowych, tyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, czy pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu. Prace wykonywane są na terenie powiatu nowodworskiego, legionowskiego, miasta stołecznego Warszawy, województwa mazowieckiego. W ocenie spółki współpraca układa się bardzo pomyślnie. Zlecone prace Wykonawca przygotowuje zgodnie z przepisami i rejestruje w odpowiednich ośrodkach dokumentacii technicznej i kartograficznej.

kliknij aby powiększyć

TEKOBUD Spółka Jawna     (25 lutego 2015)

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Antykorozyjnych Dekarskich i Transportowych „TEKOBUD” wyraził pozytywną opinię na temat współpracy z firmą „GEOBUD" Daniel Stelmach, której powierzył kompleksową obsługę geodezyjną podczas rozbudowy Budynku Handlowo-Usługowego POLOMARKET w Modlinie Twierdzy. Orzeczono, że jej przedstawiciele rzetelnie i profesjonalnie podeszli do złożonego zlecenia, a zadanie wykonano terminowo i bez zastrzeżeń. Zadowolona z usług firma z pełną satysfakcją i odpowiedzialnością poleca współpracę z „GEOBUD" Daniel Stelmach, jako solidnym, wiarygodnym i odpowiedzialnym Wykonawcą.

kliknij aby powiększyć

Polskie Koleje Państwowe S.A.     (17 lutego 2015)

PKP S.A. oceniło firmę GEOBUD jako wiarygodnego i solidnego wykonawcę usług geodezyjnych dotyczących pomiarów i aktualizacji danych związanych z obiektami budowlanymi w operatach ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w powiecie piaseczyńskim, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim oraz m.st.Warszawa - łącznie 45 budynków. Doceniono pozostawanie w bieżącym kontakcie przez cały czas trwania umowy, terminowość realizacji, jasne i wyczerpujące wyjaśnianie wszelkich powstałych wątpliwości, jak również wysoki poziom kultury osobistej.

kliknij aby powiększyć

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia PZLA     (22 listopada 2014)

Pan Daniel STELMACH (nr uprawnień 22447) był uczestnikiem szkolenia dla geodetów uprawnionych nt. Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej stadionu lekkoatletycznego przeprowadzonego w dniu 22 listopada 2014 r. na terenie Klubu Sportowego Orzeł w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 14. Warszawa, 22.11.2014 r. - Dr Jerzy Skucha Prezes PZLA

kliknij aby powiększyć

WASBRUK Sp. z o.o.     (28 października 2014)

WASBRUK Sp. z o.o. oceniło firmę GEOBUD jako wiarygodnego i solidnego wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z realizacją pomiarów geodezyjnych, a także aktualizacją i sporządzaniem map do celów projektowych. Przedmiotem zlecenia było wykonanie pomiarów, a także aktualizacja i opracowanie map do celów projektowych na terenach położenia należących do firmy stacji LPG w obrębie powiatu nowodworskiego, legionowskiego, pruszkowskiego oraz miasta stołecznego Warszawa, a także ich zarejestrowanie w odpowiednich ośrodkach uzgadniania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Doceniono rzetelność, zgodność z prawem, pozostanie w bieżącym kontakcie oraz dotrzymanie założonych terminów.

kliknij aby powiększyć

Polskie Koleje Państwowe S.A.     (26 marca 2014)

PKP S.A. oceniło firmę GEOBUD jako wiarygodnego i solidnego wykonawcę, a sporządzone opracowania jako rzetelne i zgodne z przepisami. Przedmiotem zlecenia było wykonanie dwóch map do celów projektowych w ramach prowadzonych przez spółkę inwestycji związanych z przebudową dworców kolejowych w Mławie i w Nasielsku, a także ich zarejestrowanie w odpowiednich ośrodkach uzgadniania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Doceniono również pozostawanie w bieżącym kontakcie przez cały czas trwania umowy oraz terminowość realizacji.