Formularz do e-wyceny usługi

Proszę o odpowiedź na 10 krótkich pytań, dzięki którym będziemy mogli dokonać wyceny usługi dla Twojej inwestycji. Wypełnienie formularza zajmie najwyżej kilka minut. E-wycena usługi jest oczywiście bezpłatna!

Uzupełnij pola w formularzu:

1) Wpisz jak najbardziej dokładny adres inwestycji:
   
2) Wpisz numer ewidencyjny działki:    
3) Zaznacz jakiego typu usługa (lub pakiet kilku usług) Cię interesuje:

Mapa do celów projektowych

Inwentaryzacja powykonawcza

Podział nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

Mapa do celów sądowych (nabycie praw przez zasiedzenie, ustanowienie służebności)

Uzgodnienie dokumentacji projektowej (ZUDP)

Tyczenie obiektu

Pomiar powierzchni użytkowej

Geodezyjna obsługa inwestycji (wielkogabarytowych)

Sporządzenie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę

Nadzór budowlany

4) Wpisz adres poczty elektronicznej (e-mail), na który otrzymasz wycenę usługi i przybliżony termin wykonania    
5) Wpisz numer telefonu (dobrowolne)